Anestis Petridis

Anestis Petridis

General Manager, Group CIO, Eurobank